500 BC

Prvá známa mapa na svete – Babylon

500 BC

AD 500

Claudius Ptolemaius napísal svoje monumentálne dielo "Geofrafia", ktoré sa venuje určovaniu súradníc na mape a zobrazovaniu reálneho sveta.

AD 500

1154

Tabula Rogeriana obsahuje popis sveta spolu s mapou sveta, ktorú vytvoril arabský geograf Muhammad al-Idrisi.

1154

1234

Ebstorfská mapa je kruhová mapa sveta (latinsky mappa mundi) z roku 1234. Jedná sa o jednu z dvoch najznámejších ukážok kruhových máp vrcholného stredoveku, jej autorok je pravdepodobne Angličan Gervasius z Tilbury, ktorý v rokoch 1223 až 1234 zastával funkciu predstaveného kláštora Ebstorf pri Hannoveri.

1234

1285

Herefordská mapa je kruhová mapa sveta (latinsky: mappae mundi) približne z roku 1280. Jedná sa o jednu z dvoch najznámejších ukážok kruhových máp vrcholného stredoveku. Jej autorom je Richard z Haldinghamu a Laffordu.

1285

1472

Prvou tlačenou mapou v európe bola mapa typu T mapa typu O vytvorená Isidorom zo Seville.

1472

1512

Narodil sa Gerard Merkator, flámsky kartograf a matematik nemeckého pôvodu. Je po ňom pomenované Mercatorove zobrazenie.

1512

1528

Publikácia Tabula Hungariae. Mapa ktorú dnes považujeme za klenot nielen slovenskej, ale aj európskej kartografie. Ide o najstaršie zachované mapové dielo zachytávajúce územie Uhorska, pričom slovenské teritórium je tu zobrazené prakticky v celom svojom rozsahu.

1528

1569

Gerardus Mercator vytvoril v roku 1596 svoju slávnu mapu sveta v ktorej popísal projekciu, ktorá bola pomenovaná po ňom.

1569

1662

Joan Blaeu publikuje Velký Atlas (Atlas Maior), ktorý obsahuje 594 máp a vyše 3000 strán textu.

1622

1686

Narodil sa Samuel Mikovíny, významný slovenský kartograf, inžinier-zememerač a polyhistor.

1686

1733

Vzniká Bratislavský poludník prechádzajúci severovýchodnou vežou Bratislavského hradu. Názov Bratislavský poludník zaviedol Samuel Mikovíny v roku 1733 (v tom čase bola Bratislava hlavným mestom Kráľovského Uhorska). Jeho zemepisná dĺžka je dnes približne 17 stupňov a 6 minút východnej z.d.

1733

1744

V roku 1744 sa panovníčka Mária Terézia dala vykonať obdobný súpis pôdy v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii a po ukončení súpisu v roku 1748 dostal názov Tretia berná (daňová) rula – Tereziánsky kataster.

1744

1884

Narodil sa Ing. Jozef Křovák, tvorca Křovákovho zobrazenia. Křovákove zobrazenie je geografickým základom pre všetky mapové diela v Česku a na Slovensku a používa súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)

1884

1933

Mapa Londýnskoho metra od Harryho Becka z roku 1933. Ide o revolučný koncept mestskej dopravnej mapy.

1933

1945

Narodil sa Jack Dangermond – Zakladateľ Esri

1945

1960

Začiatok vývoja Geografických Informačných Systémov v Kanade.

1960

1969

Založenie Intergraph bývalými inžiniermi z IBM, ktorý pracovali pre NASA a americkú armádu.

1969

1969

Založenie ESRI v Redlands, California.

1969

1978

Spustené používanie Globálneho Navigačného Systému (GPS) pre armádne použitie.

1978

1981

Predstavenie ArcGIS platformy v tom čase pod názvom ArcInfo.

1981

1984

Zavedenie WGS84 – Svetového Geodetického Systému, ktroý sa používa ako referenčný súradnicový systém pre GPS.

1984

1985

Predstavenie Etak – prvého navigačného systému pre autá.

1985

1986

Prvé vydanie softvéru MapInfo Professional, ktoré sa v tom čase volalo Mapping Display and Analysis System (MIDAS)

1986

1996

MapQuest spustil prvú webovú mapové služba.

1996

2000

Civilné využitie GPS získalo ďaleko vyššiu presnosť.

2000

2001

DoCoMo z Japonska spustili prvú komerčnú lokačnú službu založenú na triangulácií pre telefóny s GPS príjmačmi.

2001

2001

Spustenie EarthViewer 3D – prvej virtuálnej vizualizácie 3D zeme spoločnosťou In-Q-Tel, ktorú neskôr v roku 2014 kúpil Google.

2001

2002

Spustenie Yahoo! Maps.

2002

2002

Go2 a AT&T Mobility spustili prvú mobilnú lokačnú službu, ktorá používala technológiu Automatickej Identifikácie Lokácie (ALI)

2002

2004

Spustenie projektu OpenStreetMap – Wikipedie máp

2004

2005

Spustenie Google Maps.

2005

2007

1 Októbra 2007 Nokia kúpila Navteq a neskôr ho premenovala na Here. Kúpa bola za cenu €5.7 miliardy

2007

2007

TomTom kúpil TeleAtlas za €2.9 miliardy v Októbri 2007.

2007

2007

Príchod iPhon-u, ktorý zmenil spôsob akým interagujeme s polohou a mapami.

2007

2009

Spustenie Foursquare, jednej z mála lokačných aplikácií, ktoré sa dostali do mainstreamu.

2009

2011

Spustenie projektu Geoawesomeness.com

2011

2012

Spustenie Apple Máp v Júni 2012. Zo začiatku nenávidené, dnes mnohými používané.

2012

2013

Predstavenie iBeacon - nového nízkoenergetického bluetooth protokolu, ktorý vyriešil väčšinu lokačných problémov bluetooth-u.

2013

2013

Google kúpil spoločnosť Waze za miliardu dolárov v Júni 2013

2013

2015

Yahoo! Maps boli zrušené v Júni 2015.

2015

2015

Vznikla firma AI-MAPS vďaka ktorej môžete čítať tento skvelý článok :)

2015